Στο φροντιστήριό μας διδάσκουν οι:

Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ.
Αυτόχθων Ομιλήτρια της Αγγλικής

Γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά στις 10 Νοεμβρίου 1971 όπου και παρέμεινε μέχρι την ηλικία των 19.

Απόφοιτος του Jarvis Collegiate Institute (1989) , παρακολούθησε μονοετή κύκλο μαθημάτων στο York University, Ontario. Κάτοχος του Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge) grade A.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις εξετάσεις των ομογενών, εισήχθη στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απ'όπου αποφοίτησε το 1998 με βαθμό 7,12 (Λίαν Καλώς).

Εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες όλων των επιπέδων από το 1996 έως σήμερα. Η πολυετής της διδακτική εμπειρία και η μεθοδικότητα της διδασκαλίας της εξασφαλίζει την ποιότητα στην εκμάθηση της Αγγλικής.Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ.
Κάτοχος Master στην Μεθοδολογια Διδασκαλίας της Αγγλικής
(University of Portsmouth)

Γεννήθηκε στις Σέρρες στις 22 Νοεμβρίου 1976. Αποφοίτησε το 1994 από το 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών με βαθμό απολυτηρίου 19,4 (Άριστα).

Κάτοχος του Cartificate of Proficiency in English (University of Cambridge) grade B. Μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις του 1994 εισήχθη στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ'όπου αποφοίτησε το 1999 με βαθμό 7,24 (Λίαν Καλώς). Ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές της σπουδές στο University of Portsmouth, απ'όπου αποφοίτησε το 2001 έχοντας αποκτήσει τον μεταπτυχιακό τίτλο Master στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και στην Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής (Master of Arts in Applied Linguistics and Teaching English as a Foreign Language).

Εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής από το 2000 έως σήμερα διδάσκοντας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες όλων των επιπέδων με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλες τις εξετάσεις.