Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ.
Κάτοχος Master στην Μεθοδολογια Διδασκαλίας της Αγγλικής
(University of Portsmouth)

Γεννήθηκε στις Σέρρες στις 22 Νοεμβρίου 1976. Αποφοίτησε το 1994 από το 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών με βαθμό απολυτηρίου 19,4 (Άριστα).

Κάτοχος του Cartificate of Proficiency in English (University of Cambridge) grade B. Μετά την επιτυχή συμμετοχή της στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις του 1994 εισήχθη στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ'όπου αποφοίτησε το 1999 με βαθμό 7,24 (Λίαν Καλώς). Ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές της σπουδές στο University of Portsmouth, απ'όπου αποφοίτησε το 2001 έχοντας αποκτήσει τον μεταπτυχιακό τίτλο Master στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και στην Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής (Master of Arts in Applied Linguistics and Teaching English as a Foreign Language).

Εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής από το 2000 έως σήμερα διδάσκοντας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες όλων των επιπέδων με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλες τις εξετάσεις.